Utställningen "Skyddsrummet" visades i Järnboden i Harg och Galleri Ett i Uppsala