HEM       -THE CLAY AND STRAW PROJECT

Projektet gjordes tillsammans med Gudrun Westerlund. Vi inbjöd 8 konstnärer
att deltaga i 5 dagars skulptering med lera och halm i Hågaby och Kvarnbofallet. Skulpturerna
står sedan kvar för att under vintern utsättas för väder och vind.

Vid invigningen tände vi eld på en av skulpturerna.

Mitt bidrag heter "Deseptive Resting Place" och ligger vid ett stup vid Kvarnbofallet.