HEM      -ROSEN

Blästrat och blyinfattat fönster till andaktsrum i stiftets Hus i Uppsala