Kartan - Kakelvägg i Örbyhus skola i Örbyhus. En karta över Örbyhus med omnejd med inflällda reliefer från bilder som skolbarnen har gjort.