Drömtydarens hus - Utställning som visats på Kaleido - Uppsala och Tierps Bibliotek